Duduk sejenak

makcik

.

Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas,

.

“Orang yang pertama kali disiksa di Hari Kiamat adalah seseorang yang mengaku-aku mati syahid, kemudian didatangkan kepadanya nikmat Allah supaya dia mengetahui, lalu Allah bertanya kepadanya, ‘Apakah yang kamu kerjakan selama di dunia?’ Ia berkata, ‘Saya berperang  kerana membela agama-Mu, sehingga saya mati syahid.’ Allah berfirman, ‘Kamu bohong, kamu berperang supaya kamu disebut sebagai pemberani.’ Kemudian Allah menyuruh malaikat dan memeriksanya, lalu ia dilempar ke dalam neraka.

.

Demikian juga seseorang yang belajar ilmu dan mengajarkan kepada manusia, serta membaca Al-Quran kemudian didatangkan di Hari Kiamat, Allah bertanya kepadanya, ‘Apakah yang kamu kerjakan selama di dunia?’ Dia menjawab, ‘Saya belajar ilmu dan mengajarkan kepada manusia, saya juga mengajarkan Al-Quran kepada manusia.’ Allah berfirman kepadanya, Kamu bohong, kamu mengajarkan ilmu supaya dibilang alim dan membaca Al-Quran supaya dibilang qari’.’ Kemudian Allah mengutus malaikat untuk melemparkan hamba tersebut ke dalam neraka.

.

Kemudian seseorang yang diberi keluasan rezeki mendapat karunia dari Allah berupa harta yang melimpah, di Hari Kiamat ia ditanya, ‘Apakah yang kamu kerjakan selama di dunia?’ Ia menjawab, saya selalu menafkahkan harta saya ke jalan Allah.’ Allah berfirman, ‘Kamu berbohong, kamu melakukan itu agar disebut seorang dermawan.’ Kemudian Allah mengutus malaikat untuk melemparkan hamba tersebut ke dalam neraka.

.

.

Misi Rahmatan lil Alamin

March 11, 2010Permalink Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *